FINANCIAL LEASE

Neerlandlease is specialist op het gebied van financial lease voor machines, personen- en bedrijfswagens. Overweegt u een object (auto of machine) aan te schaffen door middel van financial lease? Op deze pagina vindt u alle informatie over wat financial lease is, hoe het werkt en wat de voordelen zijn. 

Wat is financial lease?

Financial lease is een vorm van financiering waarbij een leasemaatschappij een object, zoals bijvoorbeeld een auto of machine, aan een MKB’er of ZZP’er verkoopt tegen betaling van periodieke afbetalingen. 

Financial lease is dus eigenlijk een soort zakelijke lening voor het aanschaffen van een object. Echter is het over het algemeen gemakkelijker om een financial lease contract af te sluiten dan een zakelijke lening te krijgen. Een financieringsmaatschappij financiert het object, voor maximaal de aanschafwaarde excl. BTW / incl. BPM.

Het object is gedurende de looptijd van het leasecontract onderpand voor de lening. U wordt bij het afsluiten van de lening economisch eigenaar en de financieringsmaatschappij blijft juridisch eigenaar tot het volledige leasebedrag is voldaan. Later leest u meer over het eigendom tijdens financial lease. 

Service bill
Scherpe leasetarieven
Binnen 24-uur een offerte
Geen behandelingskosten

Hoe werkt financial lease?

Financial lease werkt doorgaans als volgt: de leaser (verhuurder) financiert de aanschaf van het leaseobject, zoals bijvoorbeeld een auto of machine, en verhuurt het vervolgens aan de gebruiker (huurder). De huurder betaalt daarbij periodieke afbetalingen, die doorgaans lager zijn dan het volledige aankoopbedrag van het object.

Aan het einde van de leaseperiode, die meestal enkele jaren duurt, blijft er een slottermijn over. Dit is een bedrag waarover de huurder tijdens de looptijd van het leasecontract rente heeft betaald, maar nog niks van heeft afgelost. Zodra alle periodieke betalingen zijn voldaan, betaalt de huurder het slottermijn in één keer af. Vanaf dit moment is de huurder volledig eigenaar van het object.

Financial lease Porsche

Hoe zit het bij financial lease met het eigendom?

Bij een Financial lease vindt er een scheiding plaats tussen het juridisch en economisch eigendom. Het juridisch eigendom ligt bij de financieringsmaatschappij. Dit geeft de financieringsmaatschappij het recht om gedurende de looptijd van de financiering, de auto of bedrijfswagen op te eisen bij achterstanden in de betaling, of bijvoorbeeld bij het failliet gaan van uw onderneming.

Het economisch eigendom ligt bij u waardoor u alle kosten met betrekking tot uw auto en/of bedrijfswagen in uw winst en verlies rekening kunt opnemen. Met kosten moet u denken aan, verzekering, wegenbelasting, onderhoud, reparatie, banden en rentekosten van de financiering. De auto en/of bedrijfswagen wordt op uw balans geactiveerd waardoor u op het geactiveerde bedrijfsmiddel jaarlijks mag afschrijven. Deze afschrijvingskosten mag u ook opnemen in uw winst en verliesrekening.

Wat zijn de voordelen van zakelijke financial lease?

Er zijn verschillende redenen waarom bedrijven voor zakelijke financial lease kiezen. Zo is het vaak aantrekkelijk om via financial lease te financieren, omdat het geen extra kapitaal bindt en omdat de periodieke afbetalingen als aftrekpost op de belastingaangifte kunnen worden opgevoerd.

Andere voordelen van financial lease zijn:

 • 100% financiering exclusief de btw mogelijk;
 • Geen grote investering in een auto;
 • De enig te verstrekken zekerheid is de gefinancierde auto en/of bedrijfswagen, al uw andere activa blijven onbezwaard;
 • Uw leenvermogen wordt zo weinig mogelijk aangetast;
 • Uw liquiditeiten blijven beschikbaar voor andere bedrijfsmatige investeringen;
 • Transparant, u weet voor het afsluiten exact wat uw maandelijkse lasten zijn gedurende de looptijd. Dus geen verrassingen achteraf.
 • Economisch eigendom, auto staat op uw balans geactiveerd waardoor u gebruik kunt maken van fiscale afschrijvingen;
 • Rente kan volledig als kosten in de winst & verliesrekening worden opgenomen;
 • Het beslissingstraject is gemiddeld 1-3 werkdagen korter t.o.v. gewone bankkredieten;
 • Verlaag uw maandbedrag door gebruik te maken van een slottermijn;
 • Middels een aanbetaling kunt u uw financieringsbedrag verlagen, wat leidt tot een lagere maandlast;
 • Indien van toepassing voor uw onderneming kunt u gebruik maken van diverse fiscale investering aftrekposten.

Afhankelijk van uw situatie zijn er mogelijk meer voordelen van financial lease te benoemen. 

Wat zijn de kosten van financial lease?

Tijdens de financial lease periode (vaak enkele jaren) wordt iedere maand een vast bedrag betaald. Dit bedrag bestaat uit rente en aflossing.

De hoogte van het maandbedrag heeft u zelf tot zekere mate invloed op. U kunt bijvoorbeeld bij de start van de leaseperiode een deel van het aanschafbedrag in één keer betalen. Ook kunt u zelf de hoogte van het slottermijn bepalen wat u aan het eind van de leaseperiode nog moet betalen. Door middel van onze lease calculator berekent u gemakkelijk en snel uw eigen maandelijkse leasekosten. 

Hoe wordt uw maandtermijn berekend?

U betaalt over een vooraf afgesproken looptijd, de financiering terug inclusief een rente aan de financieringsmaatschappij. De maandtermijn die u betaalt is elke maand gelijk en is bekend voordat u de financiering afsluit. Uw leasetermijn bestaat uit een rente- en een aflossingsdeel welke annuïtair wordt afgelost.

De uiteindelijke hoogte van uw maandelijkse leasebedrag is afhankelijk van de aanschafprijs van de auto, looptijd van de financiering, eventueel gebruik van een slottermijn en of aanbetaling. Uw aanbetaling kan contant voldaan worden of middels inruil van uw huidige auto. Door een aanbetaling zal uw maandelijkse termijn lager uitvallen.

Indien u gebruik maakt van een slottermijn is uw maandbedrag gedurende de looptijd lager doordat u een stuk aflossing naar de laatste termijn verschuift. Deze slottermijn wordt in de laatste termijn geïncasseerd naast uw reguliere maandbedrag.

Een voorbeeld: U heeft een Financial lease van € 300,- per maand en een slottermijn van € 1.000,-. U betaald dan elke maand een bedrag van € 300 inclusief rente en aflossing en in de laatste maand betaald u een bedrag van € 1.300,-. Dit is uw maandbedrag van € 300,- + slottermijn van € 1.000,-.

Mocht u gedurende de looptijd van de financiering een extra inlossing willen doen, dan is dit mogelijk. Stel dat u op uw financiallease gedurende de looptijd een extra inlossing doet dan wordt de waarde van de inlossing omgerekend naar maanden waarmee u dus eerder uw Financiallease heeft afgewikkeld. Maandtermijn en slottermijn blijven ook tijdens een extra inlossing gelijk. Door een tussentijdse inlossing wordt de looptijd van de financiallease verkort.

Is financial lease hetzelfde als occasion lease?

De termen financial lease en occasion lease worden vaak door elkaar gebruikt. Dit komt doordat u door middel van financial lease niet alleen nieuwe objecten maar ook tweedehands objecten (occasions) kunt financieren.
Bekijk het aanbod occasions van Neerlandlease

Zojuist binnen gekomen

Financial lease

Financial Lease: Zakelijk leasen, ook voor de ZZP'er

Elke onderneming welke een officiële inschrijving heeft bij de Kamer van Koophandel komt in aanmerking voor een Financial lease. Dus heeft u een eenmanszaak (ZZP’r), V.O.F., B.V., N.V. en u staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel, dan kunnen wij kijken naar de mogelijkheden voor een Financial lease.

Wij zorgen ervoor dat u binnen 24 uur de weg op kunt in uw nieuwe auto en dat zonder het aanleveren van jaarcijfers! 

Wat is het verschil tussen financial lease en operational lease?

Het verschil tussen deze leasevormen zit vooral in het eigenaarschap. Hierboven heeft u kunnen lezen hoe het eigenaarschap van het leaseobject geregeld is bij financial lease. 

Bij operational lease is het te vergelijken met een huurconstructie. Het leaseobject blijft gedurende de gehele leaseperiode eigendom van de leasemaatschappij. Bij operational lease betaalt u enkel voor het gebruik. Dit betekent dat u ook niet verantwoordelijk bent voor zaken als onderhoud en dergelijke.

Aldert

Aldert Oosting

Leaseadviseur

Kan ik u helpen?

Heeft u vragen omtrent Financial lease? Ik kan u informeren over de te nemen stappen en u begeleiden van het moment van de aanvraag tot het afsluiten van de lease. wilt u liever tijdens een telefonisch gesprek sparren met een van onze leaseadviseurs, dan zijn wij te bereiken binnen onze openingstijden op nummer 055-8435311. Buiten onze openingstijden willen wij u vragen om het contactformulier naar ons toe te zenden. Wij streven ernaar u binnen 24-uur te voorzien van een reactie.