PRIVACY VERKLARING & COOKIES

Bij bezoek aan deze website kan Neerlandlease gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten, contactformulieren, zoekformulieren of iets anders waar u gegevens hebt ingevuld op deze website. In het kader van de verwerking van deze gegevens waarborgt en respecteert Neerlandlease uw privacy. Dit doen wij door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens en Financiële Instellingen. Deze naleving houdt onder meer in. dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover deze verenigbaar zijn met de doeleinden zoals uiteengezet in de Gedragscode, uw persoonsgegevens door Neerlandlease beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Deze Privacy statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevens verwerking in het kader van deze website. Het gebruik van cookies op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.
 

Gegevensverwerking

Neerlandlease verzameld en verwerkt informatie met betrekking tot bezoekers van deze website. De verzamelde en te verwerken informatie helpt ons bij het voeren van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Daarnaast geeft het ons inzicht in het monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot:

  •     Producten en diensten van Neerlandlease en gerelateerde derden;
  •     Promotieactiviteiten;
  •     Beoordelen en accepteren van potentiële cliënten;
  •     Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
  •     Het afwikkelen van betalingsverkeer;
  •     Analyseren van gegevens ten behoeven van statistische doeleinden.

De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website en mogelijk veranderingen en aanzien van het gebruik van de website. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dat noodzakelijk blijkt te zijn om aangifte te doen van strafbare feiten.
 

Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website door links kunnen worden bezocht.
 

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van de automobielbranche, onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw explicite toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden voor het ontvangen van deze nieuwsbrief. Het abonnee bestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
 

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de wet Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de wet Wbp). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.
 

Vragen?

Voor vragen over dit Privacy statement en/of de wijze waarop Neerlandlease uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u telefonisch contact opnemen met Neerlandlease op nummer 055-8435311. Een email sturen naar privacy@neerlandlease.nl of een brief sturen naar:

Neerlandlease B.V., Postbus 27, 9636 ZG te ZUIDBROEK.

Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, dan kunt u dit aan ons doorgeven.

Neerlandlease behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en deze te kunnen afstemmen op de voorkeuren van haar bezoekers, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie wordt vergaard door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen in uw browser wijzigen en of uitschakelen. Dit kan echter leiden tot een minder goede werking van deze website. U kunt deze cookies uitschakelen in uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting van de consumentenbond privacy op internet.

Google analytics

Neerlandlease kan gebruik maken van Google Analytics. Dit is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om Neerlandlease te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, door rapporten over de web-activiteiten op te stellen en deze beschikbaar te stellen aan website exploitanten welke een nauwe samenwerking hebben met Neerlandlease. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google mogen verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven beschreven. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, als ook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.