VEEL GESTELDE VRAGEN OVER FINANCIAL LEASE

Financial Lease is een financiering. Het wordt echter leasing genoemd omdat bij bancaire Financiële Lease het desbetreffende object (de auto) het onderpand vormt voor de financiering. In de praktijk betekent dit dat de klant economisch eigenaar is van de auto. Omdat het een financiering betreft wordt het uiteraard ook gezien als vreemd vermogen binnen uw onderneming, en heeft het invloed op uw solvabiliteit. Uw liquiditeit blijft op peil doordat de investering uitbesteedt wordt.
Voor ondermeer startende ondernemers is Financial lease interessant vanwege de mogelijke investeringsaftrek omdat de auto in economisch eigendom van de klant is en zodoende wordt gezien als investering. Het risico op de restwaarde komt voor rekening van de bezitter.
 

Wat is financial lease?

Financial Lease is een financiering. Het wordt echter leasing genoemd omdat bij bancaire Financiele Lease het desbetreffende object (de auto) het onderpand vormt voor de financiering. In de praktijk betekent dit dat de klant economisch eigenaar is van de auto. Omdat het een financiering betreft wordt het uiteraard ook gezien als vreemd vermogen binnen uw onderneming, en heeft het invloed op uw solvabiliteit. Uw liquiditeit blijft op peil doordat de investering uitbesteedt wordt.
Voor ondermeer startende ondernemers is Financial lease interessant vanwege de mogelijke investeringsaftrek omdat de auto in economisch eigendom van de klant is en zodoende wordt gezien als investering. Het risico op de restwaarde komt voor rekening van de bezitter.

Financial lease berekenen?

Bij NeerlandLease bepaalt u zelf uw leaseprijs. Kies uw auto uit onze ruime voorraad en bereken zelf uw maandbedrag voor de Financial lease. U heeft zelf invloed op het te betalen leasebedrag. Lees hieronder hoe de leaseprijs wordt bepaalt.

Financial lease berekenen:
Door uw looptijd, slottermijn of aanbetaling te veranderen kunt u zelf uw leaseprijs bepalen. Bereken het zelf met de leasecalculator
 
Looptijd
De looptijd van een Financial lease is minimaal 12 maanden en maximaal 72 maanden. Hierbij geldt, hoe langer de looptijd hoe lager het maandbedrag. Dit komt omdat u de financiering aflost over een langere periode. Kiest u dus voor een korte looptijd dan wordt uw maandbedrag hoger.
 
Slottermijn
Om uw Finacial lease te berekenen kunt u het maandbedrag uitsplitsen in twee componenten: rente en aflossing. Maakt u gebruik van een slottermijn dan lost u gedurende de looptijd minder af en schuift u een deel van het gefinancierde bedrag voor u uit om deze aan het einde van de leaseperiode te voldoen. Omdat u gedurende de leaseperiode minder aflost is uw maandbedrag lager. Een slottermijn kan worden toegepast bij auto’s die maximaal vijf jaar oud zijn. Hierbij geldt, hoe jonger de auto, hoe hoger de slottermijn die u kunt toepassen. Het gebruik van een slottermijn is optioneel.
 
Aanbetaling en/of inruil
Bij een Financial lease wordt een deel of de gehele aanschafprijs (excl. BTW) van de auto gefinancierd. Door een deel van de aanschafprijs met eigen vermogen te financieren, en dus niet geheel te financieren met vreemd vermogen, wordt uw maandbedrag lager. Ook inruil van uw “huidige” auto wordt beschouwd als een aanbetaling. De BTW over de aanschafprijs van de auto dient u altijd zelf te financieren omdat u het bedrag terugkrijgt middels uw BTW-aangifte. Bestaat uw bedrijf korter dan drie jaar, dan kan mogelijk een aanbetaling worden gevraagd van ongeveer 20% van de aanschafprijs.
 
Onze leaseadviseurs adviseren u graag vrijblijvend bij het berekenen van uw leaseprijs. Bel 055-8435311 of stuur een mail naar: aanvragen@neerlandlease.nl
 

Hoe wordt de BTW berekend bij een financial lease?

Omdat u c.q. uw bedrijf de auto zelf aanschaft bij het autobedrijf krijgt u de autofactuur uitgereikt. De BTW op de auto wordt nooit gefinancierd door de leasemaatschappij en dient u dus zelf te voldoen. Per slot van rekening krijgt u de BTW binnen afzienbare tijd weer terug van de belastingdienst middels uw BTW aangifte. Omdat de BTW bij aanschaf van de auto ineeens is voldaan komt er in de verdere leaseperiode geen BTW meer aan te pas. De door u te betalen maandelijkse leaseprijs is vrij van BTW.

Hoe zit het met een aanbetaling?

Er zijn veel vragen rondom aanbetalen bij Financial lease. Wat is nu een aanbetaling precies en hoe werkt het in mijn voordeel?
 
Er zijn twee mogelijkheden.
 
1.    U kiest er zelf voor om een aanbetaling te doen
2.    De leasemaatschappij vraagt een aanbetaling

De leasemaatschappij vraagt een aanbetaling aan startende bedrijven, of bedrijven die door bijvoorbeeld de branche waarin zij actief zijn een verhoogd risico met zich meebrengen.
 
Het voordeel van een aanbetaling is dat uw maandbedrag lager wordt. Inruil van uw “huidige” auto telt ook als aanbetaling. U kunt bij NeerlandLease zowel een bedrijfswagen als een personenauto inruilen (zowel marge als BTW). Als starter kunt u dus gewoon uw privé auto inruilen op een auto van de zaak!
 
Een aanzienlijk lager maandbedrag door een aanbetaling omdat de totale waarde van de overeenkomst lager is.
 
Rekenvoorbeeld: 
Stel u wilt een auto leasen met een maandbedrag van € 250,- over een looptijd van 60 maanden. Dit komt overeen met een totale waarde van € 12.000,-. Stel u wilt direct € 2.500,- aanbetalen, hierdoor wordt de waarde van de overeenkomst € 9.500. Het maandbedrag zal dan aanzienlijk dalen, en wel naar 197,- per maand!
 
Gemakkelijke acceptatie door een aanbetaling
Een ander voordeel is de aanzienlijk verbeterde acceptatie van een aanvraag. Omdat door een aanbetaling de financiële risico’s lager worden (de totale waarde is immers verlaagd). Daarnaast blijft de auto het enige onderpand voor de Financial Lease overeenkomst. De auto blijft in ons vorige voorbeeld  € 12.000,- waard maar het risico binnen de overeenkomst wordt gelopen over € 9.500. Een overwaarde in de dekking dus. Hebt u onverhoopt toch een afwijzing gekregen op een Financial Lease aanvraag dan is een aanbetaling vaak een goede optie om toch een acceptatie te krijgen.

Wat is een slottermijn?

De slottermijn is het bedrag dat nog open staat aan het einde van de looptijd van uw contract. Over dit bedrag betaalt u tijdens de looptijd geen aflossing. De maximale slottermijn wordt bepaald aan de hand van de door ons vooraf bepaalde  economische restwaarde van de auto aan het einde van de looptijd. U betaalt de slottermijn samen met uw laatste maandtermijn en u kunt deze bij het afsluiten van de lease naar wens aanpassen.
 
Bij een combinatie van tussentijds inlossen en het gebruik van een slottermijn behaalt u een tweetal voordelen. Door het gebruik van een slottermijn heeft u over de gehele looptijd een lager maandbedrag. Door een lager maandbedrag heeft u de mogelijkheid wat extra aan de kant te leggen waarmee u op een bepaald moment, bijvoorbeeld einde van het jaar, een extra inlossing doet. Deze tussentijdse inlossing wordt in eerste instantie gebruikt om uw slottermijn af te bouwen. Door de tussentijdse inlossing verandert u lagere maandlast niet maar creëert u wel een overwaarde in uw Financial lease tegen het einde van de looptijd. Deze overwaarde kunt u dan weer gebruiken bij het inruilen van uw huidige auto tegen een nieuwe auto welke u dan weer aan kunt schaffen middels een Financial lease overeenkomst.
 

Wanneer ben ik eigenaar van de auto?

Het begrip eigenaar bij een Financial lease is tweeledig. Er moet namelijk onderscheid worden gemaakt tussen het juridisch- en het econimisch eigendom. De leasemaatschappij is juridisch eigenaar van de leaseauto, de leaserijder heeft het economische eigendom van de auto. Dit betekent dat de leaserijder het economisch risico draagt voor de restwaarde van de auto na de leaseperiode. Is de restwaarde hoger dan verwacht dan komt dit ten goede aan de leaserijder en vice versa. Tevens is de leaserijder verantwoordelijk voor de verzekering, wegenbelasting en onderhoud van het voertuig gedurende de looptijd van de lease.
 
U bent eigenaar vanaf het moment dat u de eerste termijn heeft betaald. De auto staat ook debet bij u op de bedrijfsbalans en de financiering credit ertegenover. Nadat u uw laatste leasetermijn ( en eventueel slottermijn) hebt voldaan wordt u naast economisch eigenaar ook juridisch eigenaar. U hebt dan het volledige eigendom van de auto.

Staan de maandelijkse termijnen vast?

Ja. Bij het indienen van uw leaseaanvraag kunt de duur van het contract (aantal jaren) en de hoogte van de maandelijkse termijnen zo bepalen dat het voor u het beste aansluit op de gewenste situatie. De berekende maandtermijn zal gedurende de looptijd constant hetzelfde zijn en is niet afhankelijk van het aantal kilometers dat u op jaarbasis rijdt.

Bij een financial lease kunt u bij aanvang van de lease uw maandtermijnen verlagen door gebruik te maken van een slottermijn aan het eind van de lease. U kunt ook kiezen voor een lease zonder slottermijn waardoor uw maandtermijnen hoger zullen zijn.
 

Welke kosten heb ik naast mijn financial lease?

Financial lease houdt in dat de auto van uw keuze voor u wordt gefinancierd. Alle overige kosten die verbandhouden met het bezitten van een auto zijn voor uw rekening. Maar met welke vaste- en variabele kostenposten dient u rekening te houden?

Vaste kosten:

Verzekering:
Elke auto moet minimaal voorzien zijn van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA). Voor een nieuwe auto kunt u echter het beste een all-risk verzekering (WA + casco) afsluiten. Dit is de meest uitgebreide vorm voor een autoverzekering. De consumentenbond adviseert na ongeveer drie jaar over te stappen naar een minder uitgebreide autoverzekering. Uiteraard moet u zelf de afweging maken hoe waardevol uw auto voor u is en of u een eventueel verlies door eigen schuld financieel aan kan.

Motorrijtuigenbelasting:
De motorrijtuigenbelasting is een houderschapsbelasting. Zolang een kenteken op uw naam staat moet u deze belasting betalen.
In 2017 is de motorrijtuigenbelasting voor alle personenwagens 2 procent omlaag gegaan. Voor plug-in hybride blijft tot en met 2018 een korting van 50 procent in stand. Vanaf 2019 worden deze 100 procent aangeslagen, maar dan geeft de Belastingdienst wel een korting van 300 euro op deze semi-elektrische wagens.
In hetzelfde jaar ga je veel meer betalen als je een dieselauto rijdt die meer dan 5 mg fijn stof/km uitstoot. Die krijgen motorrijtuigen boetes toegekend van 15 procent inclusief de opcenten. Dit zou per auto kunnen oplopen tot 225 euro extra wegenbelasting

Onderhoud carrosserie & diversen:
Dit is een stelpost voor onderhoud carrosserie (bv. wasbeurten, poetsmiddelen en lakstiften) en diversen (bv. lidmaatschap Wegenwacht). Indicatief kunt u circa € 250 per jaar rekenen voor deze post.

Variabele kosten:

Brandstof:
De brandstofkosten zijn afhankelijk van het brandstofverbruik en de brandstofprijs. Het gehanteerde brandstofverbruik is een inschatting van het praktijkverbruik.

Reparatie en onderhoud:
Het betreft hier de te verwachten kosten voor servicebeurten en reparaties.

Banden:
De kosten voor banden worden bepaald door de bandenmaat, de bijbehorende prijs en de levensduur van de band.

Wat gebeurt er aan het einde van de leaseperiode?

Bij een Financial lease is de auto na betaling van de laatste maandtermijn (en na betaling van uw eventuele slottermijn) volledig uw eigendom. U krijgt het overschrijvingsbewijs (Tenaamstellingscodes) toegestuurd en daarmee krijgt u het volledige eigendom van de auto en staat het u vrij om ermee te doen wat u wilt. Doorrijden, verkopen of doorleasen. Wilt u doorleasen dan dient u het tijdig aan NeerlandLease aan te geven.

Checklist benodigde informatie financial lease

De volgende informatie is uiteindelijk nodig om het gehele aanvraagproces tot aan de overeenkomst te kunnen doorlopen:

Informatie inzake de auto:

  • Omschrijving auto, of koopofferte of leveringsfactuur;
  • Aanschafprijs excl. BTW;
  • NAW-gegevens leverancier auto.

Informatie inzake het lease arrangement:

  • Te financieren bedrag (maximaal de aanschafprijs excl. BTW);
  • Eventueel: hoogte slottermijn;
  • Looptijd in maanden (12-72 maanden).

Uw bedrijfsgegevens:

  • NAW en contactgegevens;
  • KvK-nummer;
  • Bankrekeningnummer (i.v.m. automatische incasso).
Auto aanschaffen privé of zakelijk?

Auto aanschaffen in privé of zakelijk? Wanneer is welke optie het voordeligst? En hoe zit het met het grijs kenteken, verzekeringen en met de bijtelling?

Privéauto of auto van de zaak 
Als ondernemer kunt u ervoor kiezen om de auto op naam van de zaak of op privé naam te zetten Beide mogelijkheden hebben hun voor- en nadelen. Bij deze keuze spelen verschillende factoren een rol, zoals cataloguswaarde en het aantal kilometers dat u voornemens bent te gaan rijden. Voor het maken van een keuze dient u een overwogen beslissing te nemen. U kan dit niet zomaar weer terugdraaien.

Auto van de zaak
Het zakelijk hebben van een auto heeft als voordeel dat u alle kosten van de auto als zakelijke onkosten kunt boeken. Bij aanschaf van een auto is de teruggave van de BTW al een behoorlijke post. Maar ook brandstof, verzekering, onderhoud, afschrijving, de rente van de Financial lease, etc. zijn allemaal aftrekbare kosten. U dient wel uw brandstofbonnen te bewaren en per zakelijke rekening te betalen om een en ander aannemelijk te maken. Een brandstofpas is hierbij een erg handig hulpmiddel. De bijtelling is fors en vrijwel onontkoombaar. Per jaar mag u 500 kilometer privé rijden, daarboven geldt de volledige bijtelling.

BTW Bijtelling voor privégebruik auto
Indien u een zakelijke auto ook privé rijdt (meer dan 500 km) dient u eenmaal per jaar een BTW-bijtelling te doen bij de BTW-aangifte. U betaalt ook BTW over het werkelijke privégebruik. Om dit privégebruik te bepalen moet u een sluitende kilometeradministratie bijhouden. Op basis van deze kilometeradministratie bepaalt u de verhouding tussen het zakelijk gebruik en het privégebruik. Middels deze verhouding kunt u dan de BTW aan het einde van het jaar verrekenen. Houdt u geen kilometeradministratie bij voor het privégebruik van de auto. Dan dient u jaarlijks 2,7% van de cataloguswaarde van de auto op te voeren als BTW bijtelling.

Vaak vergeten: gevolg voor de bedrijfswinst
Indien u een auto privé rijdt en kilometers declareert, zijn alle kosten privé. Hierdoor maakt u zakelijk meer winst, en daar betaalt u meer inkomstenbelasting over.

Auto in privébezit
Als u uw auto in privé-eigendom houdt, dan mag u € 0,19 per gereden zakelijke kilometer in aftrek brengen van uw winst. Hierdoor bespaart u in de te betalen belasting over de winst. Woon-werkverkeer hoort overigens ook bij de zakelijke kilometers. Indien u ogenschijnlijk veel kilometers declareert op uw bedrijf dan kan de fiscus besluiten dat de auto beschouwd zal worden als een bedrijfsauto. Dit komt van de stelregel dat u volgens goed ondernemerschap dient te handelen. Een stelregel is dat als u 90% van de kilometers zakelijk rijdt dat dan de auto tot het bedrijf dient te behoren.

Gevolgen privéauto voor de BTW
Als uw auto privévermogen vormt, kunt u geen BTW aftrekken bij de aankoop. Wel mag u de BTW op onderhouds-, reparatie- en gebruikskosten aftrekken voor zover u de auto voor uw onderneming gebruikt. Daarbij moet u uitgaan van de verhouding van het aantal zakelijke kilometers tot het totaal aantal gereden kilometers op jaarbasis. Uit een rittenadministratie moet dan blijken welke kilometers privé en welke zakelijk waren.

Omslagpunt voor privé of zakelijke auto
Het omslagpunt voor het maken van een keuze is een rekensom. Dat verschilt per auto, uw inkomen en het aantal gereden kilometers. Het is raadzaam om uw accountant voor te laten rekenen wat in uw geval de beste keuze is.

Fiscaal juridische aspecten van de financial lease

Bij het aangaan van een Financial leaseovereenkomst wordt u economisch eigenaar van de auto. De auto wordt als activa op uw balans opgenomen en er kan fiscaal op worden afgeschreven. In geval van Financial lease bent u na betaling van de laatste leasetermijn ook juridisch eigenaar.

De leverancier van de auto rekent bij levering van een auto BTW over de koopprijs. De leverancier factureert aan u als klant dan ook altijd de koopprijs vermeerderd met de BTW. De Financial leasemaatschappij betaalt de factuur exclusief BTW (verminderd met een eventueel door u gedane aanbetaling of inruil) aan de leverancier en wordt zodoende de juridisch eigenaar van de auto. U draagt het economisch risico van de auto en derhalve wordt u ecnomisch eigenaar.

Bij Financial lease is de BTW over de koopprijs bij aanvang bekend. De betaalde BTW kunt u via uw aangifte omzetbelasting na de aankoop terugvorderen van de belastingdienst.

VOOR BTW-BEHANDELING EN -BETALING ZIJN ER VERSCHILLENDE OPTIES:

U ontvangt van de leverancier van de auto een factuur en betaalt de BTW als aanbetaling aan de leverancier. De Financial leasemaatschappij betaalt het restantbedrag aan de leverancier en verkrijgt middels een driepartijenovereenkomst tussen de klant, leverancier en leasemaatschappij het juridisch eigendom.

Indien de klant niet BTW-plichtig is, zoals bijvoorbeeld overheden en BTW-vrijgestelden, dan is de BTW voor deze partijen niet aftrekbaar. De Financial leasemaatschappij financiert in deze uitzonderingsgevallen soms de BTW mee. vooraf. Er wordt dan in andere woorden 121% van de netto aanschafprijs gefinancierd.

Hoe werkt de fiscale afschrijving?

Als het leasecontract kan worden aangemerkt als Financial lease wordt u door de fiscus gezien als eigenaar van de auto. De auto activeert u op uw balans. De aanschafprijs is normaliter exclusief BTW, omdat deze BTW teruggevraagd kan worden. Dit geldt ook voor ondernemers die de BPM bij de aanschaf van een auto kunnen terugvragen. BPM behoort uitsluitend tot de te activeren kostprijs als deze niet kan worden teruggevraagd. De bijbehorende schuld (de contante waarde van alle leasetermijnen) wordt op de passiva-zijde van de balans opgenomen. Vervolgens kunt u jaarlijks op de auto afschrijven. Ook de rente in de periodieke leasetermijnen is aftrekbaar.

De investeringsaftrek is een extra aftrekpost en wordt daarom niet in mindering gebracht op de aanschafprijs. Vervolgens moet een inschatting worden gemaakt van de vermoedelijke gebruiksduur en de restwaarde. De gebruiksduur zal sterk afhangen van het soort onderneming en de vraag hoe intensief de auto wordt gebruikt.

Het verschil tussen de aanschafprijs en de restwaarde wordt vervolgens in gelijke delen verdeeld over de gebruiksduur. Het versnellen van de afschrijving door op basis van een vast percentage van de boekwaarde af te schrijven is slechts in uitzonderingssituaties toegestaan. Wel bestaan er afwijkende afschrijvingsstelsels voor bepaalde bedrijfsmiddelen of groepen ondernemers.

Aldert

Aldert Oosting

Leaseadviseur

Nog vragen?

Blijft u nog met vragen zitten omtrent een Financial lease. Hebben bovengenoemde vragen en antwoorden misschien alleen maar meer vragen opgeroepen of wenst u een verduidelijking op een van bovengenoemde vragen. Schroom dan niet en neem gerust contact met mij op om uw vragen te beantwoorden. Binnen onze openingstijden kunt u telefonisch met ons overleggen. Buiten onze openingstijden willen wij u vragen om het contactformulier naar ons toe te zenden. Wij streven ernaar u binnen 24-uur te voorzien van een reactie.