Privé bijtelling

Wanneer u privé kilometers gaat maken met uw zakelijk aangekochte auto, dan stelt de Nederlandse staat hier een prestatie tegenover in de vorm van bijtelling. Als ondernemer mag u alle kosten met betrekking tot uw auto opvoeren in uw winst en verlies rekening. Dit houdt in dat de auto een winst drukkend object voor uw onderneming is waardoor u minder inkomstenbelasting hoeft te betalen. Om dit voordeel voor de ondernemer niet te groot te laten zijn ten opzichte van de particuliere rijder heeft de Nederlandse staat bijtelling ontwikkeld. 

Wat is bijtelling

Mocht u op jaarbasis met een zakelijke auto meer dan 500 km privé rijden dan betaald u een fiscale bijtelling. Deze bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto, zoals deze bij het RDW bekend staat. Hoe hoog dit percentage is, hangt af van de hoeveelheid CO2 uitstoot. Auto’s met weinig tot geen uitstoot vallen bijvoorbeeld in een lage fiscale bijtellingscategorie. Zo mooi als het de afgelopen jaren is geweest zo zal het de komende jaren niet meer worden. De Nederlandse overheid is het aantal categorieën sterk aan het verminderen.

Maakt het voor de fiscale bijtelling uit of ik een auto lease middels een Financial lease of een Operational lease constructie. Het antwoordt hierop is een simpele, nee. Wanneer u de auto zakelijk aanschaft maakt het niet uit in welke lease vorm u dit doet. De Belastingdienst kijkt puur naar het object en of deze zakelijk is aangeschaft. Is dit het geval dan krijgt u te maken met de fiscale bijtelling over de cataloguswaarde, mits u meer dan 500 km per jaar privé rijdt.

Hoe werkt de fiscale bijtelling

Bij een Eenmanszaak / Vennootschap onder Firma / Maatschap en Commanditaire Vennootschap wordt de bijtelling in mindering gebracht op de autokosten van de eigenaar / vennoot of maat. Dit houdt in dat het bedrijfsresultaat van de onderneming stijgt. Na aftrek van alle fiscale aftrekposten, zoals zelfstandigenaftrek, startersaftrek en MKB winstvrijstelling blijft het belastbaar inkomen over. Dit belastbaar inkomen zal enigszins stijgen waardoor u iets meer belasting betaald. Het is echter niet zo dat de bijtelling volledig bij uw te betalen belasting wordt opgeteld. Het wordt verrekend in uw bedrijfsresultaat.

Samenvattend. De autokosten worden verminderd met de privé bijtelling. Maar de privé bijtelling is nooit meer dan de daadwerkelijke autokosten. U wordt dus niet gestraft voor een hogere cataloguswaarde. We zullen dit met een tweetal voorbeelden verduidelijken

Voorbeeld 1

Totale autokosten:                                       € 6.000,-

Bijtelling o.b.v. % cataloguswaarde:     € 8.000,-

Correctie bijtelling maximaal:                 € 6.000,-

In dit voorbeeld wordt u dus niet gestraft voor een hogere cataloguswaarde. U hoeft dus niet de € 2.000,- extra mee te nemen als winst. Uw bijtelling wordt gelijk gesteld aan de totale autokosten

Voorbeeld 2

Totale autokosten:                                       € 9.000,-

Bijtelling o.b.v. % cataloguswaarde:     € 8.000,-

Correctie bijtelling maximaal:                 € 8.000,-

In dit voorbeeld is de totale bijtelling lager dan de daadwerkelijke autokosten. Hierdoor mag u dus de € 1.000,- aan kosten nog steeds meenemen in uw winst en verliesrekening. Hierdoor wordt uw resultaat lager waardoor uw minder inkomstenbelasting hoeft te betalen.

Bij een Besloten Vennootschap vindt er geen verwerking van de bijtelling plaats in de Winst & Verliesrekening. Hierbij wordt de privé bijtelling meegenomen in de salarisstrook van de DGA (Directeur Groot Aandeelhouder) en verwerkt in de maandelijkse loonaangifte.

Ontwikkeling bijtelling komende jaren

De bijtelling voor groen rijden zal de komende jaren alleen maar toenemen. Schaft u in 2020 een elektrische auto aan met een maximale catalogusprijs van € 45.000 incl. BTW/BPM dan betaald u 8% bijtelling. Over het bedrag boven de € 45.000 betaald u dan 22% bijtelling. De jaren erna zal het bijtellingspercentage stapsgewijs toenemen en de maximale catalogusprijs wordt op €  40.000 gezet. Vanaf 2026 zult u dan ook voor elektrisch rijden met 22% worden belast over de volledige catalogusprijs. Zie hieronder een overzicht van de bijtellingspercentages per jaar over de periode 2018 - 2026

Jaartal:                                           2019           2020           2021           2022           2023           2024           2025           2026

Bijtellingpercentage:                  4%               8%             12%            16%            16%            16%             17%            22%

Bijtellingplafond:                   € 50.000     € 45.000    € 40.000     € 40.000     € 40.000    € 40.000    € 40.000     € 40.000

Het bijtellingspercentage in enig jaar staat voor vijf jaar vast. De bijtelling gaat in op de 1e van de volgende maand nadat de auto in gebruik is genomen. De dag van ingebruikname is de dag waarop het kenteken van de auto voor het eerst op naam is gesteld. Als men zich hiervan bewust is kan dit veel netto bijtelling besparen.

Schaft u een jonge occasion aan, dan heeft u recht op het percentage bijtelling welke rust op de auto op het moment van “datum eerste toelating” tot vijf jaar daarna. Stel u koopt een elektrische occasion met een datum eerste toelating 31-12-2018. Het geldende bijtellingstarief voor deze auto is op dat moment 4% (zie de tabel) U kun dan nog t/m 31-12-2023 genieten van de 4% bijtelling. Op het moment dat deze vijf jaar zijn verstreken gaat het dan geldende bijtellingspercentage in, in dit voorbeeld dus januari 2024. Of de auto binnen deze vijf jaar van eigenaar wisselt maakt niet uit.

Dit is haast te mooi om waar te zijn maar het is toch mogelijk. Hoe? dat gaan wij u uitleggen. Bij een Eenmanszaak is het enige verschil tussen zakelijk en privé, het wel of niet terugvorderen van de BTW. Wanneer u de autofactuur opneemt in uw boekhouding en de afgedragen BTW terugvordert, dan is het een zakelijke aankoop. Wanneer u in deze auto privé kilometers gaat rijden dan krijgt u te maken met de fiscale bijtelling.

Als u de autofactuur niet opneemt in uw boekhouding en de afgedragen BTW niet terugvordert, dan ziet de belastingdienst dit als een privé aankoop. Ook al is de Financiallease voor de auto zakelijk getoetst. Echter, houdt er rekening mee, dat alle kosten verband houdende met de auto vanuit privé moeten worden betaald.

Een voorbeeld:
Een ondernemer gaat voor de aanschaf van zijn nieuwe auto een zakelijke Financial lease aan. De auto wordt niet opgenomen in de boekhouding en komt dus ook niet op de balans voor. De BTW op de auto is niet teruggevorderd, en alle kosten met betrekking tot onderhoud, verzekering, wegenbelasting, brandstof etc. zijn vanuit privé betaald. Eventuele zakelijk gereden kilometers kunnen voor 0,19 cent per kilometer als kosten worden opgenomen in de winst & verliesrekening. Doordat de auto tot het privé vermogen van de ondernemer behoort, is er geen sprake van fiscale bijtelling.

Wat is nu het voordeel om de financiering zakelijk aan te gaan in plaats van een privé financiering af te sluiten. Hiervoor zijn een aantal voordelen te noemen. Wanneer u een privé financiering aan zou vragen, dan wordt u getoetst op het privé inkomen dat u uit de onderneming haalt. Als dit te laag is dan wordt er geen financiering verstrekt. Terwijl uw ondernemingsvermogen voldoende kan zijn om hier een Financial lease op te verstrekken. Om een privé financiering als ondernemer af te kunnen sluiten moet u minimaal 3 jaar bestaan. Voor een zakelijke financiering is deze eis minder streng. Een laatste voordeel is dat u niet te maken krijgt met de Fiscale bijtelling. Let wel op! alle kosten moeten vanuit privé betaald worden en er mag geen BTW teruggevorderd worden, indien het een met BTW belaste auto is.

Bovengenoemde is mogelijk voor een Eenmanszaak, en in sommige gevallen voor een V.O.F. Zolang u juridisch gezien privé en zakelijk dezelfde natuurlijke persoon bent is deze constructie mogelijk. Voor een Vennootschap onder Firma / Maatschap / Besloten Vennootschap of Naamloze Vennootschap is deze constructie niet mogelijk omdat dit juridisch gezien andere rechts entiteiten zijn.

U heeft geen Fiscale bijtelling wanneer u minder dan 500 km privé rijdt op jaarbasis. Wel dient u dit middels een controleerbare en volledig sluitende kilometerregistratie aan te kunnen tonen. De belastingdienst stelt de volgende minimale eisen aan een kilometerregistratie.

  •     het kenteken van de auto
  •     merk en type van de auto
  •     ritgegevens, één rit is de enkele afstand tussen 2 adressen
  •     de periode waarin u de auto tot uw beschikking hebt

Een kilometerregistratie moet vervolgens controleerbaar zijn. De Belastingdienst noemt hiervoor de volgende punten die uw rittenregistratie controleerbaar moeten maken.

  •     elektronische routeplanners
  •     orderbriefjes
  •     garage nota’s
  •     kantoor agenda

U wordt verzocht zowel de rittenregistratie, als de controlemiddelen tot en met vijf jaar na afloop van het kalenderjaar te bewaren. De Belastingdienst kan er bij een controle om vragen.

De Belastingdienst kan naast de rittenregistratie en de aanvullende informatie ook gebruik maken van andere gegevens om uw rittenregistratie te controleren. Zo worden er gegevens van het Centraal Justitieel Incasso Bureau gebruikt (lees boetes). Ook worden flitsauto’s ingezet om te controleren bij bijvoorbeeld grensovergangen, pretparken of tijdens schoolvakanties.

Een Black Box kan ook dienen als bewijs. Een voorwaarde is dat elke afzonderlijke rit terug te vinden moet zijn in de schriftelijke rapportage. Een Black Box mag niet uitgeschakeld kunnen worden en u moet zelf aangeven of het om een zakelijke of een privé rit gaat. Net als bij een handmatig bijgehouden rittenregistratie is een relatie met andere bescheiden, zoals uw agenda, noodzakelijk.

Gevolgen bijtelling voor de BTW

Houdt u een sluitende kilometerregistratie bij? Dan kunt u met behulp hiervan berekenen wat de verhouding is tussen het zakelijk gebruik en het privé gebruik. Let op dat woon-werk kilometers gerekend worden tot privé kilometers. Onder woon-werk wordt verstaan, het heen en terug rijden van uw vaste woon- of verblijfplaats tot een vast bedrijfsadres. Als eerste bepaald u de verhouding tussen de zakelijk en privé gereden kilometers. Vervolgens bepaalt u of dat zakelijke gebruik betrekking heeft op belaste of vrijgestelde omzet. Op basis van deze verkregen informatie kunt het af te dragen BTW bedrag uitrekenen voor het privé gebruik.

Mocht u met behulp van bovenstaande informatie niet in staat zijn het BTW bedrag voor het privé gebruik te kunnen berekenen. Maak dan gebruik van onderstaande rekenhulp.

Aldert

Aldert Oosting

Leaseadviseur

Waar kan ik u mee helpen

Zijn er nog onduidelijkheden of heeft u nog andere vragen? Schroom dan niet om ons te bellen wij nemen graag de tijd voor u om u verder te helpen.